Skip to main content

Placeholder Course Name


Minedu-EUN
Δεν διατίθεται η δυνατότητα εγγραφής αυτήν τη στιγμή

Καλώς ήρθατε στο 1ο MOOC που προσφέρεται μέσω της πλατφόρμας mooc.edu.gr με τίτλο: «ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ, ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ» που αφορά στην παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στη σελίδα αυτή

Περιγραφή

Ως εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουμε συνεχώς ολοένα και πιο σύνθετες προκλήσεις, οι οποίες οφείλονται στις κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Η πανδημία του κορονοϊού ώθησε την εκπαιδευτική κοινότητα ως σύνολο σε μια απότομη στροφή σε μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Είμαστε, όμως, κατάλληλα προετοιμασμένοι να αξιοποιήσουμε τις νέες ευκαιρίες και εργαλεία; Οι νέες προκλήσεις μας καλούν να εκσυγχρονίσουμε τον ρόλο των εκπαιδευτικών και των μαθητών, αλλά και να επαναπροσδιορίζουμε συνεχώς τις μεθόδους και τα θέματα διδασκαλίας και εκπαίδευσης που προφέρονται.

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρωνόμαστε στις τέσσερις βασικές δεξιότητες που με βάση το αρχικό γράμμα της ονομασίας τους στα αγγλικά αποκαλούνται τα 4Cs: Αυτές είναι η συνεργασία (Collaboration), η επικοινωνία (Communication), η κριτική σκέψη (Critical Thinking) και η δημιουργικότητα (Creativity), οι οποίες, από κοινού, βοηθούν τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές να διαχειριστούν αυτές τις προκλήσεις. Τα 4Cs ενισχύουν την ικανότητα των μαθητών/τριών να βρουν το δρόμο τους, επαγγελματικά, προσωπικά και κοινωνικά, στον σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, ενώ συγχρόνως διευκολύνουν την ανάπτυξη άλλων σύγχρονων δεξιοτήτων, όπως η επίλυση προβλημάτων, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, η πρωτοβουλία, η κατανόηση και ο ψηφιακός και τεχνολογικός γραμματισμός. Η τεχνολογία μπορεί να σας βοηθήσει να καλλιεργήσετε αυτές τις δεξιότητες στους μαθητές και σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διερευνήσουμε το πώς!

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με αυτές τις δεξιότητες και να ανακαλύψουν μεθόδους και τρόπους διδασκαλίας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να τις αναπτύξουν, οργανώνοντας κατάλληλες εκπαιδευτικές εμπειρίες και χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά μέσα που διαθέτουμε, τα οποία είναι πλέον ιδιαίτερα αναγκαία.

Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μια «επέκταση» της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ, η οποία είναι ανοικτή και προσβάσιμη σε όλους χωρίς προαπαιτούμενα.

Σκοπός και μαθησιακοί στόχοι

Σκοπός: Η εμβάθυνση της γνώσης των συμμετεχόντων για τις τέσσερις βασικές δεξιότητες μάθησης και την εφαρμογή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση

Στόχοι: έως το τέλος του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

Να έχουν μια βαθύτερη κατανόηση για:

 • Τα 4Cs (Συνεργασία, Επικοινωνία, Κριτική σκέψη, Δημιουργικότητα) και πώς μπορούν να προετοιμάσουν τους μαθητές για το μέλλον
 • Το τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων μάθησης
 • Το ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας στην καινοτόμο διδασκαλία και μάθηση

Να είναι σε θέση να:

 • Εφαρμόσουν στην καθημερινή τους διδασκαλία καινοτόμους τρόπους ανάπτυξης των 4C των μαθητών
 • Αναστοχαστούν σχετικά με τις πρακτικές τους και να αυτοαξιολογήσουν την παιδαγωγική ψηφιακή τους ικανότητα
 • Αξιοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία για να κινητοποιήσουν τους μαθητές και να υποστηρίξουν την προσωπική τους ανάπτυξη
 • Δημιουργήσουν και εφαρμόσουν το δικό τους καινοτόμο σχέδιο μαθήματος
 • Συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν με συναδέλφους, μοιράζοντας ιδέες σε μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης

Κοινό-στόχος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες των μαθητών τους μέσω της παιδαγωγικής αξιοποίησης της τεχνολογίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει μια εισαγωγή στο αντικείμενο, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω την πρακτική τους σε επακόλουθες επιμορφώσεις και δραστηριότητες.

Προϋποθέσεις

Για να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο από το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

 • Να διδάσκουν σε ελληνικό δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο της κατώτερης ή ανώτερης δευτεροβάθμιας (γενικής ή επαγγελματικής) εκπαίδευσης
 • Να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και να διαθέτουν φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή στο σπίτι
 • Να έχουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες

Διάρκεια και εκτιμώμενος όγκος εργασίας του προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί 6,5 εβδομάδες. Ο εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται για το πρόγραμμα είναι περίπου 4-5 ώρες την εβδομάδα (περίπου 25-30 ώρες συνολικά).

Σύνοψη προγράμματος

Η δομή του προγράμματος μάς καθοδηγεί στο ταξίδι της συνεργατικής μαθησιακής διαδικασίας, εστιάζοντας στην επικοινωνία, την κριτική σκέψη και τις δημιουργικές δεξιότητες που απαιτούνται σε αυτήν τη διαδικασία.

Διδακτική ενότητα 1 - Συνεργασία: Δουλεύοντας μαζί για την επίτευξη ενός κοινού στόχου

Διδακτική ενότητα 2 - Επικοινωνία: Η δεξιότητα που χτίζει διαπροσωπικές σχέσεις

Διδακτική ενότητα 3 - Κριτική σκέψη: Η δεξιότητα αμφισβήτησης ισχυρισμών

Διδακτική ενότητα 4 - Δημιουργικότητα: Η δεξιότητα ανατροπής των καθιερωμένων

Διδακτική ενότητα 5 - Αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων

Αξιολόγηση και πιστοποίηση

Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε μια δραστηριότητα αξιολόγησης μεταξύ τους, όπου θα πρέπει να αναπτύξουν ένα σχέδιο μαθήματος. Η αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων είναι μια τεχνική συνεργατικής μάθησης και διαμορφωτικής αξιολόγησης, κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούν τις εργασίες των συναδέλφων τους και οι εργασίες τους αξιολογούνται από συναδέλφους. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα λάβουν μια ψηφιακή κονκάρδα και μια βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

 1. Κωδικός Μαθήματος

  3e213e2
 2. Ημερομηνία Έναρξης Μαθημάτων

 3. Ημερομηνία Λήξης Μαθημάτων